Máy xịt rửa xe cao áp công nghiệp 7.5KW
Máy xịt rửa xe ô tô Lutian 20M32-5.5T4
Máy rửa xe chuyên dụng Palada 20M32-5.5T4
Máy bơm rửa xe Kumisai 15M26-3.7S2
Máy rửa xe chuyên dụng Lutian 2200PSI-3.0KW
Máy rửa xe chính hãng Palada 3KW - 2200PSI
Máy bơm rửa xe Lutian 18M17.5-3T4
Máy rửa xe cao áp Kumisai 18M17.5-3T4
Máy nén khí Palada PA-4200
Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-60L
Máy nén khí đầu liền Palada BM 2524